Victor Paribahan Bus Route (ভিক্টর পরিবহন বাস)

Victor Paribahan Bus Route (ভিক্টর পরিবহন বাস)

Sadarghat ⇄ Ray Saheb Bazar ⇄ Naya Bazar ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagh Moor ⇄ Mouchak ⇄ Malibagh Railgate ⇄ Hazipara ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bishwa Road

See also  Borak Bus Route (বোরাক বাস)