Tanjil Paribahan Bus Route (তানজিল পরিবহন বাস)

Tanjil Paribahan Bus Route (তানজিল পরিবহন বাস)

Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Ansar Camp ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad Gate ⇄ Khamar Bari ⇄ Farmgate ⇄ Kawran Bazar ⇄ Bangla Motor ⇄ Shahbag ⇄ High Court ⇄ Press Club ⇄ Paltan ⇄ GPO ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ Naya Bazar ⇄ Ray Saheb Bazar ⇄ Sadarghat

See also  Khajababa Bus Route (খাজা বাবা বাস)