Talukdar Bus Route (তালুকদার বাস)

Talukdar Bus Route (তালুকদার বাস)

Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Ansar Camp ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad Gate ⇄ Khamar Bari ⇄ Farmgate ⇄ Kawran Bazar ⇄ Bangla Motor ⇄ Mogbazar ⇄ Mouchak ⇄ Malibagh Moor ⇄ Rajarbag ⇄ Khilgaon Flyover ⇄ Bashabo ⇄ Mugdapara ⇄ Manik Nagar ⇄ Golapbag Chourasta ⇄ Sayedabad ⇄ Janapath Moor ⇄ Jatrabari ⇄ Kazla ⇄ Shonir Akhra ⇄ Rayerbag ⇄ Matuail ⇄ Sign Board ⇄ Sanarpar ⇄ Chittagong Road

See also  Somoy Bus Route (সময় বাস)