Supravat Bus Route (সুপ্রভাত বাস)

Supravat Bus Route (সুপ্রভাত বাস)

Victoria Park ⇄ Sadarghat ⇄ Ray Saheb Bazar ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagh Moor ⇄ Mouchak ⇄ Malibagh Railgate ⇄ Hazipara ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi

See also  Cantonment Bus Route (ক্যান্টনমেন্ট বাস সার্ভিস)