Siam Transport Bus Route (সিয়াম ট্রান্সপোর্ট বাস)

Siam Transport Bus Route (সিয়াম ট্রান্সপোর্ট বাস)

Banasree ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Kamarpara ⇄ Dhour ⇄ Beribadh ⇄ Ashulia ⇄ Zirabo ⇄ Fantasy Kingdom ⇄ Jamgora ⇄ Shimultola ⇄ Baipayl ⇄ Palli Bidyut ⇄ Savar Cantonment ⇄ Nobinagar

See also  6 No. Bus Route Dhaka (৬নং বাস)