Savar Paribahan Bus Route (সাভার পরিবহন বাস)

Savar Paribahan Bus Route (সাভার পরিবহন বাস)

Sadarghat ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Press Club ⇄ High Court ⇄ Matsya Bhaban ⇄ Shahbag ⇄ Science Lab ⇄ Kalabagan ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Asad Gate ⇄ College Gate ⇄ Shishu Mela ⇄ Shyamoli ⇄ Kallyanpur ⇄ Darussalam ⇄ Technical ⇄ Gabtoli ⇄ Amin Bazar ⇄ Hemayetpur ⇄ Savar ⇄ Baipayl ⇄ Zirani Bazar ⇄ Nandan Park

See also  Labbayek Bus Route (লাব্বাইক বাস) Savar ⇄ Gabtoli ⇄ Farmgate ⇄Mugdapara ⇄Sign Board