Salsabil Bus Route (ছালছাবিল বাস)

Salsabil Bus Route (ছালছাবিল বাস)

Postagola ⇄ Dholairpar ⇄ Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Mugdapara ⇄ Bashabo ⇄ Khilgaon ⇄ Malibagh Railgate ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Uttar Badda ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Chourasta ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Station Road ⇄ Mill Gate ⇄ Board Bazar ⇄ Gazipur Bypass ⇄ Gazipur Chourasta

See also  Jabale Noor Paribahan Bus Route (জাবালে নুর পরিবহন বাস)