J M Super Paribahan Bus Route (জে এম সুপার পরিবহন বাস)

J M Super Paribahan Bus Route (জে এম সুপার পরিবহন বাস)

Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Mugdapara ⇄ Bashabo ⇄ Khilgaon ⇄ Malibagh Railgate ⇄ Hazipara ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Uttar Badda ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi

See also  Hazi Transport Bus Route (হাজি ট্রান্সপোর্ট বাস)

আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করুন