Dishari Bus Route (দিসারি বাস)

Dishari Bus Route (দিসারি বাস)

Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Ansar Camp ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad Gate ⇄ Khamar Bari ⇄ Farmgate ⇄ Kawran Bazar ⇄ Bangla Motor ⇄ Shahbag ⇄ Matsya Bhaban ⇄ High Court ⇄ Press Club ⇄ Paltan ⇄ GPO ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ Naya Bazar ⇄ Babubazar ⇄ Keraniganj

See also  BRTC Bus Route (বি আর টিসি বাস) মতিঝিল থেকে টঙ্গি Dhaka City Service Details