Dhaka City Bus Routes – ঢাকা শহরের সকল বাসের রুট

Agradut Bus Route (অগ্রদূত) Route and Service Details

The buses which run on the roads of Dhaka city are known as City Bus. There are 3 types of Dhaka City Bus in terms of passenger care. These are Sitting Service, Counter Service, and Local Bus Service.

Sitting Service buses run from 6 am to 12 pm continuously.

Counter Service buses run from 6 am to 9 pm continuously.

Local Service buses run all day and all night continuously.

Dhaka City Bus Service Information: Route List & Timings

 

DHAKA CITY BUS SERVICE ROUTES:

7 NUMBER:  (এই রুট সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন)

Route: Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad gate ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Kalabagan ⇄ Science Lab ⇄ Katabon ⇄ Shahbag ⇄ High Court ⇄ Press Club ⇄ Paltan ⇄ GPO ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ Gulistan ⇄ Naya Bazar ⇄ Ray Shaheb Bazar ⇄ Sadarghat

 

8 NUMBER: (এই রুট সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন)

Route: Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad gate ⇄ Khamarbari ⇄ Farmgate ⇄ Karwan Bazar ⇄ Bangla Motor ⇄ Shahbag ⇄ High Court ⇄ Press Club ⇄ Paltan ⇄ Dainik Bangla Mor ⇄ Motijheel ⇄ Sayedabad ⇄ Jonopoth Mor ⇄ Jatrabari

13 NUMBER: (এই রুট সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন)

Mohammadpur ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Shankar ⇄ Star Kabab ⇄ Dhakmondi 15 ⇄ Jhigatola ⇄ City College ⇄ Science Lab ⇄ Dhaka College ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Eden College ⇄ Azimpur

ACHIM PARIBAHAN:

Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Ansar Camp ⇄ Mirpur 1 ⇄ Sony Hall ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Mirpur 11 ⇄ Purobi ⇄ Kalshi ⇄ ECB Square ⇄ MES ⇄ Shewrapara ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Bashundhara ⇄ Nadda ⇄ Natun Bazar ⇄ Bashtola ⇄ Shahjadpur ⇄ Uttar Badda Bazar ⇄ Badda ⇄ Madhya Badda ⇄ Merul ⇄ Rampura Bridge ⇄ Banashree ⇄ Demra ⇄ Staff Quarter

ACTIVE PARIBAHAN:

Shia Masjid ⇄ Adabor ⇄ Shyamoli ⇄ Technical ⇄ Ansar Camp ⇄ Mirpur 1 ⇄ Sony Hall ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Mirpur 11 ⇄ Purobi ⇄ Kalshi ⇄ ECB Square ⇄ MES ⇄ Shewrapara ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur

AGRADUT:

Savar ⇄ Hemayetpur ⇄ Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ Agargaon ⇄ Zia Uddan ⇄ Bijoy Sarani ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Wireless Mor ⇄ Gulshan Bridge ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda ⇄ Rampura Bridge ⇄ Banashree

AIRPORT BANGABANDHU AVENUE:

Fulbaria ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Press Club ⇄ High Court ⇄ Motso Bhaban ⇄ Shahbag ⇄ Bangla Motor ⇄ Karwan Bazar ⇄ Farmgate ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Shainik Club ⇄ Banani ⇄ Kakoli ⇄ Staff Road ⇄ MES ⇄ Shewrapara ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur

AJMI:

Route: Dhamrai ⇄ Savar ⇄ Hemayetpur ⇄ Aminbazar ⇄ Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad gate ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Kalabagan ⇄ City College ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Azimpur ⇄ Bakshi Bazar ⇄ Gulistan ⇄ Chittagong Road

AKIK PARIBAHAN:

Route: Ansar Camp ⇄ Mirpur 1 ⇄ Sony Hall ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Mirpur 11 ⇄ Purobi ⇄ Kalshi ⇄ ECB Square ⇄ MES ⇄ Shewra Bazar ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Bashundhara ⇄ Nadda ⇄ Natun Bazar

BHUIYAN PARIBAHAN:

Route: Japan Garden Cityp ⇄ Ring Road ⇄ Adabor ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ Agargaon ⇄ Zia Uddan ⇄ Bijoy Sarani ⇄ Old Airport ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Shainik Club ⇄ Kakoli ⇄ Banani ⇄ Staff Road ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jasimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Station Road ⇄ Mill Gate ⇄ Gazipur Chowrasta

TETULIA PORIBPHON: bdlove24.com

Route: Shiya Masjid ⇄ Shyamoli ⇄ Agargaon ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kalshi ⇄ Bisshoroad ⇄ Airport ⇄ Uttara ⇄ Abdullahpur

JABALE NOOR PORIBOHON, OVIJAT PORIBOHON:

Route: Agargaon ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kalshi ⇄ Bisshoroad ⇄ Airport ⇄ Uttara ⇄ Abdullahpur

See also  Agradut Bus Route (অগ্রদূত) Route and Service Details

ALIF PORIBOHON, ROIS PORIBOHON bdlove24.com

Route: Mirpur Sony Cinema Hall ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kazipara ⇄ Shewrapara ⇄ Mohakhali ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda ⇄ Rampura ⇄ Bonoshri

HIMACHOL PORIBOHON:

Route: Mirpur Sony Cinema Hall ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kazipara ⇄ Shewrapara ⇄ Mohakhali ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda ⇄ Rampura ⇄ Khilgaon Khidma Hospital

PROJAPOTI PORIBOHON, NEW PALLABI EXPRESS, KONOK PORIBOHON:

Route: Gabtoli ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kalshi ⇄ Bisshoroad ⇄ Airport ⇄ Uttara ⇄ Abdullahpur

BOSUMOTI PORIBOHON, BRTC

Route: Gabtoli ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kalshi ⇄ Bisshoroad ⇄ Airport ⇄ Uttara ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Gazipur

ROBROB PORIBOHON:

Route: Gabtoli ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kalshi ⇄ Banani ⇄ Gulshan 2 ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda Link Road

JABALE NOOR PORIBOHON 2

Route: Gabtoli ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kalshi ⇄ Kuril Flyover ⇄ Natun Bazar

BRTC:

Route: Gabtoli ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kazipara ⇄ Shewrapara ⇄ Mohakhali ⇄ Kakoli ⇄ Banani ⇄ Gulshan 2 ⇄ Natun Bazar ⇄ Badda ⇄ Rampura

THIKANA:

Route: Baipayl ⇄ Savar ⇄ Hemayetpur ⇄ Aminbazar ⇄ Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad gate ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Kalabagan ⇄ City College ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Azimpur ⇄ Bakshi Bazar ⇄ Gulistan ⇄ Sign Board

GRAMEEN SHEBA, D LINK:

Route: Dhamrai ⇄ Savar ⇄ Hemayetpur ⇄ Aminbazar ⇄ Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad gate ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Kalabagan ⇄ City College ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Azimpur ⇄ Bakshi Bazar ⇄ Chankhar Pul ⇄ Fulbaria

EVEREST PORIBOHON:

Route: Roopnagar Abasik ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 1 ⇄ Khamarbari ⇄ Farmgate ⇄ Gulistan ⇄ Keraniganj

MIRPUR MISSION PORIBOHON LIMITED:

Route: Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Khamarbari ⇄ Farmgate ⇄ Press Club ⇄ Motijhil

ITIHAS PORIBOHON:

Route: Mirpur 10 ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 1 ⇄ Gabtoli ⇄ Savar ⇄ Nobinogor ⇄ Chondra

BIHANGA PORIBOHON:

Route: Duaripara ⇄ Pallabi ⇄ Purobi ⇄ Mirpur 11 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kazipara ⇄ Shewrapara ⇄ Taltola ⇄ Agargaon ⇄ Khamarbari ⇄ Farmgate ⇄ Karwan Bazar ⇄ Bangla Motor ⇄ Shahbag ⇄ Motsyo Bhaban ⇄ High Court ⇄ Press Club ⇄ Paltan ⇄ GPO ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ Naya Bazar ⇄ Ray Shaheb Bazar ⇄ Sadarghat

Dhaka City Bus Service Information: Route List & Timings

BIHANGA PORIBOHON 2:

Route: Azimpur ⇄ Nilkhet ⇄ New Market ⇄ City College ⇄ Kalabagan ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Asad Gate ⇄ College Gate ⇄ Shishu Mela ⇄ Shyamoli ⇄ Kallyanpur ⇄ Darussalam ⇄ Technical ⇄ Bangla College ⇄ Tolarbag ⇄ Ansar Camp ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Mirpur 11 ⇄ Purobi ⇄ Pallabi ⇄ Mirpur Duaripara

DHAKA METRO SERVICE:

Route: Mirpur 1 ⇄ Kalyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Asadgate ⇄ Shukrabad ⇄ Kolabagan ⇄ Science Lab ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Azimpur

ASHIRBAD PORIBOHON, BIHANGA PORIBOHON:

Route: Roopnagar Abasik ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 1 ⇄ Kalyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Asadgate ⇄ Shukrabad ⇄ Kolabagan ⇄ Science Lab ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Azimpur

NEW VISION: 

Route: Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Khamarbari ⇄ Farmgate ⇄ Press Club ⇄ Motijhil

DISHARI PORIBOHON: 

Route: Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Gulistan ⇄ Keraniganj ⇄ Babubazar Bridge

BIKOLPO SERVICE 1/E:

Route: Mirpur 14 ⇄ Mirpur 1 ⇄ Technical ⇄ Kalyanpur ⇄ Asadgate ⇄Kolabagan ⇄ Science Lab ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Azimpur ⇄ TSC ⇄ Shahbag ⇄ Press Club ⇄ Gulistan ⇄ Tikatuli ⇄ Jatrabari

ALIF (BENGAL) PORIBOHON:

Route: Mirpur 10 ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mazar Road ⇄ Beri Badh ⇄ Ashuliya ⇄ Fantasy Kingdom ⇄ Nandan Park

POLLOBI LOCAL SERVICE:

Route: Asadgate ⇄ Shyamoli ⇄ Kolyanpur ⇄ Technical ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 6 ⇄ Cholontika Mor ⇄ Mirpur 7 ⇄ Mirpur 11 ⇄ Mirpur 12

BRIHOTTOR MIRPUR, TITAS PORIBOHON:

Route: Chiriyakhana, ⇄ Mirpur 1 ⇄ Gabtoli ⇄ Savar ⇄ Nobinogor ⇄ Chondra

ETC PORIBOHON:

Route: Kalshi ⇄ Mirpur Sare 11 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kazipara ⇄ Shewrapara ⇄ IDB ⇄ Khamarbari ⇄ Farmgate ⇄ Karwanbazar ⇄ Shahbag ⇄ Gulistan ⇄ Sadarghat

SHOKOLPO PORIBOHON:

Route: Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Agargaon ⇄ Bijoy Sarani ⇄ Farmgate ⇄ Bangla Motor ⇄ Mogbazar ⇄ Malibag ⇄ Komlapur

NOBOKOLI PORIBOHON:

Route: Chiriakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Ansar Camp ⇄ Technical ⇄ Kolyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad Gate ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Shukrabad ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Kalabagan ⇄ Science Lab ⇄ Katabon ⇄ Shahbag ⇄ High Court ⇄ Fulbaria ⇄ Naya Bazar ⇄ Babu Bazar ⇄ Keraniganj

BOISHAKHI PORIBOHON: 

Route: Savar ⇄ Gabtoli ⇄ Kolyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Agargaon ⇄ Notun Rasta ⇄ Mohakhali ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda Link Road ⇄ Notun Bazar

DESH BANGLA PORIBOHON, RUPKOTHA PORIBOHON:

Route: Gabtoli ⇄ Abdullahpur

KONOK PORIBOHON:

Route: Mirpur 12 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kakoli ⇄ Airport ⇄ Uttara ⇄ Abdullahpur

PROVATI BONOSHRI PORIBOHON LIMITED:

Route: Gulistan ⇄ Polton ⇄ Malibag ⇄ Mogbazar ⇄ Saatrasta ⇄ Nabisko ⇄ Mohakhali ⇄ Bonani ⇄ Airport ⇄ Uttara ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Gazipur ⇄ Kaliyakoir

6 NUMBER MOTIJHIL BANANI TRANSPORT LIMITED (LOCAL):

Route 1: Motijhil ⇄ Gulistan ⇄ Polton ⇄ Malibag ⇄ Mogbazar ⇄ Karwanbazar ⇄ Farmgate ⇄Bijoy Sarani ⇄ Mohakhali ⇄ Gulshan 1 ⇄ Gulshan 2 ⇄ Notun Bazar

Route 2: Motijhil ⇄ Gulistan ⇄ Polton ⇄ Malibag ⇄ Mogbazar ⇄ Saatrasta ⇄ Nabisko ⇄ Mohakhali ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda Link Road ⇄ Notun Bazar

See also  Basumati Bus Route (বাসুমতি বাস)

4 NUMBER ALIKE TRANSPORT & BRTC ARTICULATED (WI-FI BUS):

Route: Balughat ⇄ Cantonment ⇄ Bijoy Sarani ⇄ Farmgate ⇄ Banglamotor ⇄ Shahbag ⇄ Polton ⇄ Gulistan ⇄ Motijhil

3 NUMBER AIRPORT – BANGABANDHU AVENUE PORIBOHON (LOCAL):

Route: Bongo Bazar ⇄ High Court ⇄ Shahbag ⇄ Farmgate ⇄ Mohakhali ⇄ Banani ⇄ Bisso Road ⇄ Airport ⇄ Uttara ⇄ Abdullahpur

9 NUMBER BUS:

Route: College Gate ⇄ Shyamoli ⇄ Technical ⇄ Mirpur 1 ⇄ Mirpur 12

TORONGO BUS COMPANY, BRTC:

Route: Mohammadpur ⇄ Asadgate ⇄ Farmgate ⇄ Mohakhali ⇄ Titumir College ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda ⇄ Notun Bazar

TORONGO PLUS TRANSPORT LIMITED:

Route: Mohammadpur Bus Stand ⇄ Shankar ⇄ Star Kabab ⇄ Dhanmondi 15 ⇄ Jhigatola ⇄ City College ⇄ Science Lab ⇄ Bata Signal ⇄ Shahbag ⇄ Motso Vobon ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibag Mor ⇄ Mouchak ⇄ Malibagh Railgate ⇄ Rampura Bazar ⇄ South Banashri

BAHON PORIBOHON LIMITED:

Route: Mirpur 14 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Mirpur 1 ⇄ Technical ⇄ Kolyanpur ⇄ Asadgate ⇄ Science Lab ⇄ Shahbag ⇄ Press Club ⇄ Motijhil ⇄ Komlapur ⇄ Mugda ⇄ Khilgaon

NISORGO PORIBOHON LIMITED: bdlove24.com

Route: Mirpur 14 Bus Stand ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kazipara ⇄ Agargaon ⇄ Shyamoli ⇄ Asadgate ⇄ Mohammadpur ⇄ Dhanmondi 15 ⇄ Jhigatola ⇄ Science Lab ⇄ Dhaka College ⇄ New Market ⇄ Nilkhet ⇄ Eden College ⇄ Azimpur

SHOTABDI PORIBOHON LIMITED:

Route: Motijheel ⇄ Paltan ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagh Mor ⇄ Mouchak ⇄ Moghbazar ⇄ Satrasta ⇄ Nabisco ⇄ Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Banani ⇄ Kakoli ⇄ Shewra ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ Uttara House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Kamar Para

SHOTABDI TRANSPORT:

Route: Mirpur 14 Bus Stand ⇄ Mirpur 14 ⇄ Mirpur 1 ⇄ Shyamoli ⇄ Asadgate ⇄ Mohammadpur ⇄ Shankar ⇄ Dhanmondi 15 ⇄ Jhigatola ⇄ Katabon ⇄ Shahbag ⇄ Gulistan ⇄ Motijhil ⇄ Notre Dame College

CANTONMENT MINI SERVICE:

Route: Mirpur 14 ⇄ Kochukhet ⇄ Soinik Club ⇄ Kakoli ⇄ Banani

RONGDHONU EXPRESS:

Route: Adabor ⇄ Shiya Masjid ⇄ Shyamoli ⇄ College Gate ⇄ Asadgate ⇄ Kolabagan ⇄ Science Lab ⇄ Shahbag ⇄ Kakrail ⇄ Fokirapul ⇄ Motijhil ⇄ Doyaganj

BORAK PORIBOHON: 

Route: Polashi ⇄ Meghna Ghat

RAJDHANI EXPRESS:

Route: Shaymoli ⇄ Asadgate ⇄ Kolabagan ⇄ Science Lab ⇄ Katabon ⇄ Shahbag ⇄ Gulistan

SUPER BUS:

Route: Gulistan ⇄ Shahbag ⇄ Farmgate ⇄ Shyamoli ⇄ Gabtoli ⇄ Savar ⇄ Nobinogor ⇄ Nandan Park

DHAKA PORIBOHON:

Route: Gulistan ⇄ Shahbag ⇄ Farmgate ⇄ Banani ⇄ Uttara ⇄ Gazipur ⇄ Shib Bari

BOLAKA PORIBOHON:

Route: Sayedabad ⇄ Ittefaq Mor ⇄ Motijhil ⇄ Komlapur ⇄ Malibag ⇄ Mouchak ⇄ Mogbazar ⇄ Satrasta ⇄ Nabisko ⇄ Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Banani ⇄ Kakoli ⇄ Shewra Bazar ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ Uttara House Building ⇄ Abdullahpur

HIMALOY TRANSPORT:

Route: Modonpur (Narayanganj) ⇄ Jatrabari ⇄ Bangladesh Bank ⇄ Mogbazar ⇄ Mohakhali ⇄ Tongi Bridge

LABBAYEK PORIBOHON:

Route: Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Mugda ⇄ Khilgaon ⇄ Malibag ⇄ Mogbazar ⇄ Karwan Bazar ⇄ Farmgate ⇄ Asadgate ⇄Shyamoli ⇄ Gabtoli ⇄ Savar

MIRPUR PORIBOHON SERVICE LIMITED:

Route: Mirpur 12 ⇄ Shewrapara ⇄ Gulistan Golap Shah Mazar

MIRPUR UNITED SERVICE LIMITED:

Route: Mirpur 12 ⇄ Sadarghat Victoria Park

BRTC:

Route: Mirpur 12 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Agargaon ⇄ Farmgate ⇄ Shahbag ⇄ Motijhil

BIKOLPO AUTO SERVICE:

Route: Mirpur 12 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Agargaon ⇄ Farmgate ⇄ Shahbag ⇄ Motijhil

HAZI TRANSPORT:

Route: Mirpur 12 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Agargaon ⇄ Farmgate ⇄ Shahbag ⇄ Motijhil ⇄ Notre Dame College

DIP BANGLA PORIBOHON LTD:

Route: Azimpur ⇄ City College ⇄ Kolabagan ⇄ Panthopoth ⇄ Karwan Bazar ⇄ Nabisco ⇄ Gulshan Link Road ⇄ Gulshan 1 ⇄ Kuril Bissho Road

SUCHONA BRF:

Route: Azimpur Etimkhana Mor ⇄ Kolabagan ⇄ Asadgate ⇄ Farmgate ⇄ Mohakhali ⇄ Banani ⇄ Uttara House Building

PROCHESTA:

Route: Naya Bazar ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagg Mor ⇄ Mouchak ⇄ Malibagh Rail Gate ⇄ Rampura ⇄ Merul ⇄ Madhya Badda ⇄ Badda ⇄ Uttor Badda Bazar ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Natun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ Uttara House Building ⇄ Abdullahpur

FALGUN ART TRANSPORT PRIVATE LIMITED:

Route: Azimpur ⇄ Nilkhet ⇄ New Market ⇄ Science Lab ⇄ Bata Signal ⇄ Katabon ⇄ Shahbag ⇄ Motso Vobon ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagg Mor ⇄ Mouchak ⇄ Malibagh Rail Gate ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Madhya Badda ⇄ Badda ⇄ Shahjadpur ⇄ Natun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Rajlakshmi ⇄ Uttara House Building

BRTC:

Route: Eden College ⇄ Science Lab ⇄ Kolabagan ⇄ Asadgate ⇄ Khamarbari ⇄ Kakoli ⇄ Bonani ⇄ Abdullahpur

SUPROVAT PORIBOHON:

Route: Sadarghat Victoria Park ⇄ Ray Shaheb Bazar ⇄ Naya Bazar ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagh Mor ⇄ Mouchak ⇄ Malibag Railgate ⇄ Rampura ⇄ Merul ⇄ Maddhya Badda ⇄ Badda ⇄ Uttor Badda Bazar ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Natun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ Uttara House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Station Road ⇄ Mill Gate ⇄ Hossain Market ⇄ Board Bazar ⇄ Gazipur

See also  Ajmi Bus Route (আজমী বাস)

AZMERY GLORY LIMITED, SKYLINE EXPRESS LIMITED:

Route: Sadarghat Victoria Park ⇄ Gulistan ⇄ Kakrail ⇄ Malibag ⇄ Mogbazar ⇄ Mohakhali ⇄ Airport ⇄ Abdullahpur ⇄ Gazipur Bypass ⇄ Chondra

RAJA CITY PORIBOHON LIMITED, FTCL, MOITRI PORIBOHON LIMITED:

Route: Mohammadpur ⇄ Shankar ⇄ Star Kabab ⇄ Jhigatola ⇄ City College ⇄ Science Lab ⇄ Shahbag ⇄ Press Club ⇄ Gulistan ⇄ Arambag ⇄ Notre Dame College

ATCL:

Route: Mohammadpur ⇄ Asadgate ⇄ Shukrabad ⇄ Kolabagan ⇄ City College ⇄ Science Lab ⇄ Katabon ⇄ Shahbag ⇄ Press Club ⇄ Gulistan ⇄ Arambag ⇄ Notre Dame College

BRTC 2:

Route: Motijhil ⇄ Gulistan ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Press Club ⇄ High Court ⇄ Shahbag ⇄ Bangla Motor ⇄ Karwan Bazar ⇄ Farmgate ⇄ Khamarbari ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Banani ⇄ Kakoli ⇄ Staff Road ⇄ Shewra Bazar ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ Uttara House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi

BRTC 3:

Route: Motijheel ⇄ Gulistan ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Press Club ⇄ High Court ⇄ Shahbag ⇄ Bangla Motor ⇄ Karwan Bazar ⇄ Farmgate ⇄ Khamarbari ⇄ Asad Gate ⇄ College Gate ⇄ Shishu Mela ⇄ Shyamoli ⇄ Kalyanpur ⇄ Darussalam ⇄ Technical ⇄ Gabtoli ⇄ Aminbazar ⇄ Hemayetpur ⇄ Savar ⇄ Nobinagar ⇄ Baipayl ⇄ Zirani Bazar ⇄ Nandan Park ⇄ Chandra

AL-MODINA PLUS ONE:

Route: Motijheel ⇄ Gulistan ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Press Club ⇄ High Court ⇄ Shahbag ⇄ Bangla Motor ⇄ Karwan Bazar ⇄ Farmgate ⇄ Khamarbari ⇄ Asad Gate ⇄ College Gate ⇄ Shishu Mela ⇄ Shyamoli ⇄ Kalyanpur ⇄ Darussalam ⇄ Technical ⇄ Gabtoli ⇄ Aminbazar ⇄ Hemayetpur ⇄ Savar ⇄ Nobinagar ⇄ Baipayl ⇄ Zirani Bazar ⇄ Nandan Park

DHAKA PORIBOHON:

Route: Motijhil ⇄ Gulistan ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Press Club ⇄ High Court ⇄ Shahbag ⇄ Bangla Motor ⇄ Karwan Bazar ⇄ Farmgate ⇄ Khamarbari ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Banani ⇄ Kakoli ⇄ Staff Road ⇄ MES ⇄ Shewra Bazar ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ Uttara House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Board Bazar ⇄ Gazipur Chowrasta ⇄ Shib Bari

SUVECCHA: bdlove24.com

Route: Dhakeshwari ⇄ Azimpur ⇄ New Market ⇄ City College ⇄ Kalabagan ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Asad Gate ⇄ College Gate ⇄ Shishu Mela ⇄ Shyamoli ⇄ Kalyanpur ⇄ Darussalam ⇄ Technical ⇄ Gabtoli ⇄ Aminbazar ⇄ Hemayetpur ⇄ Savar ⇄ Nobinagar ⇄ Baipayl ⇄ Zirani Bazar ⇄ Nandan Park ⇄ Chandra

TITAS TRANSPORT:

Route: Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Shainik Club ⇄ Banani ⇄ Kakoli ⇄ Staff Road ⇄ MES ⇄ Shewra Bazar ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Bhairab ⇄ Brahmanbaria

TRANS SILVA:

Route: Chiriakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Ansar Camp ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ College Gate ⇄ Asad Gate ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Kalabagan ⇄ Science Lab ⇄ Bata Signal ⇄ Shahbag ⇄ Motso Bhaban ⇄ High Courte ⇄ Press Club ⇄ Paltan ⇄ GPO ⇄ Gulistan ⇄ Motijheel ⇄ Sayedabad ⇄ Jonopoth Mor ⇄ Jatrabari

TRUST TRANSPORT SERVICES:

Route: Mirpur DOHS ⇄ Kalshi ⇄ ECB Square ⇄ Garrison ⇄ Adamjee School ⇄ Workshop ⇄ Saudi Colony ⇄ Jahangir Gate ⇄ Farmgate ⇄ Karwan Bazar ⇄ Bangla Motor ⇄ Shahbag ⇄ High Court ⇄ Press Club ⇄ Paltan ⇄ GPO

TURAG:

Route: Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Mugdapara ⇄ Basabo ⇄ Khilgaon ⇄ Malibag ⇄ Rampura ⇄ Badda ⇄ Natun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi

VICTOR CASSIC:

Route: Sadarghat Victoria Park ⇄ Ray Shaheb Bazar ⇄ Naya Bazar ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagh Mor ⇄ Mouchak ⇄ Malibag Railgate ⇄ Rampura ⇄ Merul ⇄ Maddhya Badda ⇄ Badda ⇄ Uttor Badda Bazar ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Natun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bissho Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ Uttara House Building ⇄ Dia bari

VICTOR PORIBOHON:

Route: Sadarghat Victoria Park ⇄ Ray Shaheb Bazar ⇄ Naya Bazar ⇄ Golap Shah Mazar ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Kakrail ⇄ Shantinagar ⇄ Malibagh Mor ⇄ Mouchak ⇄ Malibag Railgate ⇄ Rampura ⇄ Merul ⇄ Maddhya Badda ⇄ Badda ⇄ Uttor Badda Bazar ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Natun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bissho Road

VIP 27:

Route: Azimpur ⇄ Nilkhet ⇄ New Market ⇄ City College ⇄ Kalabagan ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Khamarbari ⇄ Farmgate ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Shainik Club ⇄ Banani ⇄ Kakoli ⇄ Staff Road ⇄ MES ⇄ Shewra Bazar ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Station Road ⇄ Mill Gate ⇄ Board Bazar ⇄ Gazipur Chowrasta

WELCOME:

Route: Motijheel ⇄ Gulistan ⇄ GPO ⇄ Paltan ⇄ Press Club ⇄ High Court ⇄ Shahbag ⇄ Bangla Motor ⇄ Karwan Bazar ⇄ Farmgate ⇄ Khamarbari ⇄ Asad Gate ⇄ College Gate ⇄ Shishu Mela ⇄ Shyamoli ⇄ Kalyanpur ⇄ Darussalam ⇄ Technical ⇄ Gabtoli ⇄ Aminbazar ⇄ Hemayetpur ⇄ Savar ⇄ Nobinagar ⇄ Baipayl ⇄ Zirani Bazar ⇄ Nandan Park
WINNER TRANSPORT CO LTD:

Route: Eden College (Azimpur) ⇄ Nilkhet ⇄ New Market ⇄ City College ⇄ Kolabagan ⇄ Panthapath ⇄ Karwan Bazar ⇄ Bot Tola ⇄ Nabisco ⇄ Mohakhali ⇄ Wireless Gate ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda ⇄ Uttar Badda Bazar ⇄ Shahzadpur ⇄ Bashtola ⇄ Natun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Basundhara ⇄ Kuril Bissho Road

Thanks for reading this post regarding Dhaka City Bus Services.