Bikash Paribahan Bus Route (বিকাশ পরিবহন বাস)

Bikash Paribahan Bus Route (বিকাশ পরিবহন বাস)

Sign Board ⇄ Matuail ⇄ Rayerbag ⇄ Shonir Akhra ⇄ Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Gulistan ⇄ Chankhar Pul ⇄ Bakshi Bazar ⇄ Azimpur ⇄ Nilkhet ⇄ New Market ⇄ City College ⇄ Kalabagan ⇄ Dhanmondi 32 ⇄ Dhanmondi 27 ⇄ Khamar Bari ⇄ Farmgate ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Chairman Bari ⇄ Sainik Club ⇄ Banani ⇄ Kakali ⇄ Staff Road ⇄ MES ⇄ Shewra ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Kamarpara – Dhour

See also  Gulshan Chaka Bus Route (গুলশান চাকা বাস)