Baishakhi Bus Route (বৈশাখী বাস)

Savar ⇄ Hemayetpur ⇄ Amin Bazar ⇄ Gabtoli ⇄ Technical ⇄ Kallyanpur ⇄ Shyamoli ⇄ Shishu Mela ⇄ Agargaon ⇄ Bijoy Sarani ⇄ Jahangir Gate ⇄ Mohakhali ⇄ Gulshan 1 ⇄ Badda Link Road ⇄ Bashtola ⇄ Uttar Badda ⇄ Notun Bazar

See also  Khajababa Bus Route (খাজা বাবা বাস)